ИЗКАЧВАНЕ НА ВИТОША

ИЗКАЧВАНЕ НА ВИТОША

Информация за старта! Колоездачното състезание е подходящо за любители колоездачи и професионални колоездачи. Ще се проведе на 16ти Май 2020год.
Официален старт ще бъде в пред РЕЗИДЕНЦИЯ БОЯНА в 15:00ч. (локалнот платно).
Важно!
От официалния старт до маркер с часовник, не е състезателно разстояние! [1км]
От маркера с часовник до финиш символа е състезателно разстояние! [20km]
Информация за финала! Финал на състезанието ще бъде пред Хижа Звездица
Info about Start! The cycling race on 16th May 2020 is for licensed riders and amateur riders.
Official Start poin will be on front side RESIDENCE BOYANA ат 03:00 PM (local lane).
Important!
From Offcial Start to Pin with clock is not a race distance! [1km]
From Pin with clock to the Finish symbol is a race distance! [20km]
Info about Final! Final will be on front side on HOTEL ZVEZDITSA


Altitude Elevation laps map

TOTAL: 21 km

You are visitor: 2109