ИЗКАЧВАНЕ НА ВИТОША

ИЗКАЧВАНЕ НА ВИТОША

Информация за старта! Колоездачното състезание е подходящо за любители колоездачи и професионални колоездачи. Ще се проведе на 4ти Май 2019год.
Официален старт ще бъде в пред РЕЗИДЕНЦИЯ БОЯНА в 14:00ч. (локалнот платно).
Важно!
От официалния старт до жълтия маркер, не е състезателно разстояние! [4км]
От жълтия маркер до финиш символа е състезателно разстояние! [16,5km]
Информация за финала! Финал на състезанието ще бъде пред ХОТЕЛ АЛЕКО
Info about Start! The cycling race on 4th May 2019 is for licensed riders and amateur riders.
Official Start poin will be on front side RESIDENCE BOYANA ат 02:00 PM (local lane).
Important!
From Offcial Start to Yellow Pin is not a race distance! [4km]
From Yellow Pin to the Finish symbol is a race distance! [16,5km]
Info about Final! Final will be on front side on HOTEL ALEKO


Altitude Elevation laps map

TOTAL: 20,5 km

You are visitor: 691